Praktikuosime įvairius metodus, aktyvinančius mąstymą, vaizduotę, mąstymo spartą, lankstumą, originalumą. Sudarysime sąlygas išlieti, išsakyti visas susikaupusias savyje emocijas, atsižvelgsime į vaiko individualius sugebėjimus, žinias, patyrimus, tenkinsime poreikį žaisti. Bendradarbiausime ir savarankiškai reflektuosime, svajosime, žadinsime kūrybinį saviraiškos poreikį. Ir tai tik pasakų pagalba – pasakas seksime, interpretuosime, analizuosime, perkursime, kursime, dramatizuosime – žaisime pasaką.