Puoselėjant meninės raiškos formų įvairovę, sieksime tenkinti vaikų prigimtinius kultūros, socialinius, sveikatos saugojimo, pažintinius poreikius, jų kūrybiškumą.

Mūsų iškelti uždaviniai sau:

  1. Ugdyti kūrybinį vaiko suvokimą, jausmų ir mąstymo raišką, pasitelkiant įvairias technikas.
  2. Lavinti vaiko socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę kompetencijas papildomo meninio ugdymo veiklos metu.
  3. Supažindinti vaikus su įvairiomis medžiagomis, supančiomis mus, iš kurių galima atlikti įvairių rankdarbių (popierius, kartonas, plastilinas, audiniai ir t.t.).
  4. Skatinti vaikų suvokimą apie mus supančias medžiagas, jų panaudojimą.
  5. Lavinti vaikų smulkiosios motorikos judesius atliekant kūrybinius darbelius.
  6. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, idėjiškumą atliekant kūrybinius darbus.
  7. Lavinti vaikų vaizduotę, erdvinį mąstymą atliekant užduotis, renkantis medžiagas, derinant spalvas.
  8. Skatinti vaikų smalsumą, žingeidumą ieškant, kuriant, atrandant.
  9. Vykdyti projektus, į kuriuos įsitrauktų ir tėveliai (pvz.: vasarą – floristinių kilimų šventė: daromi floristiniai kilimai iš gamtinių medžiagų, kurie papuoš mūsų darželio teritoriją).
  10. Supažindinti vaikus su įvairiomis technikomis atliekant kūrybines užduotis.

Veikla planuojama tam tikrais etapais:

Rugsėjo mėnuo – susipažinimo pamokėlės, įvairūs darbeliai.
Spalio mėnuo – darbas su gamtinėmis medžiagomis. Projektas “Rudenėlio šventė”.
Lapkričio mėnuo – darbas su plastilinu/modelinu/tešla.
Gruodžio mėnuo – darbas su popieriumi/kartonu. Projektas “Laukiame Kalėdų”.
Sausio mėnuo – meistravimo ir konstravimo pamokėlės.
Vasario mėnuo – darbas su audinių atraižėlėmis. Projektas “Užgavėnės”.
Kovo mėnuo – tapybos pamokėlės.
Balandžio mėnuo – darbas su plastiku. Projektas “Sulaukėme pavasario”.
Gegužės mėnuo – apibendrinamoji metų veikla. Įvairių technikų darbeliai.
Birželio mėnuo – projektas “Floristinių kilimų šventė”.