Laimam1

  • Darbo tikslas – nuolatinis tobulėjimas vaikų ugdymo ir priežiūros srityje. Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėveliais. Sveikas, saugus, linksmas ir kūrybiškas vaikas. Švari ir saugi darbo aplinka.
  • Ugdymo filosofija – „Kiekvienas vaikas iš dalies yra genijus, o kiekvienas genijus iš dalies vaikas“. „Pradedant nuo dviejų metų kiekvienas vaikas trumpam tampa genialiu lingvistu“. Didžias paslaptis slepia ir vaikų kūryba – „kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas“. Pasižiūrėkime į vaikų piešinius… Turime ugdyti vaikų kūrybiškumą.
  • Gyvenimo kredo – „Įjunk pozityvų mąstymą“.
  • Prioritetai – kūrybiška, jauki, sveika, saugi aplinka be patyčių.
  • Požiūris į vaiką – vaikas yra asmenybė, taigi bendravimas turi būti abipusiai pagarbus ir nuoširdus. Tarpusavio santykiai turi būti grįsti dialogu, teigiamu požiūriu. Vaiką reikia priimti tokį, koks jis yra. Kritikuoti ne vaiką, o netinkamus jo veiksmus.
  • Veiksmai kilus konfliktui – konfliktinės situacijos analizė (išklausyti vaiką, pranešti jam apie savo jausmus nekaltinant), pasiūlymų rinkimas (padėti ieškoti atsakymo į rūpimą klausimą. Tinkamiausio sprendimo paieška), sprendimo įgyvendinimas, atleidimas (Tai – galingas įrankis norint užbaigti konfliktą).
  • Noriu padėkoti – visam kolektyvui, už paskatą nuolat tobulėti.