edita

  • Darbo tikslas – savarankiškos, doros, visavertės asmenybės ugdymas.
  • Prioritetai – sveikata, šeima, finansinė laisvė.
  • Požiūris į vaiką – kiekvienas vaikas yra ypatingas, jį supančioje aplinkoje turi jaustis saugus, suprastas, laisvas.
  • Veiksmai kilus konfliktui – išklausyti ir parodyti supratingumą, dialogu ieškoti ir surasti konflikto sprendimo būdus.