Dovilem1

  • Darbo tikslas – siekti, kad vaikai jaustųsi saugūs ir mylimi darželyje. Taip pat ugdomi pagal vaikų raidos etapus bei sugebėjimus.
  • Ugdymo filosofija – ugdyti savimi pasitikinčią, veiklią asmenybę, pasitelkus į pagalbą geriausias teorijas bei šiuolaikines ugdymo priemones.
  • Gyvenimo kredo – elkis su žmonėmis taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi kiti.
  • Prioritetai – vaikų laisvės jausmo kūrimas ir kūrybiškumo ugdymas.
  • Požiūris į vaiką – kiekvienas vaikas individualus, turinti savo poreikių bei norų. Kiekvienas vaikas nori būti mylimas, suprastas bei padrąsintas.
  • Veiksmai kilus konfliktui – pokalbis, diskusija, aiškinimas, problemos sprendimo ieškojimas.
  • Noriu padėkoti – Tėveliams už pasitikėjimą ir darželio direktorei už tobulėjimo galimybes.